ODP: Odifreddi: Gödel's proof of the existence of God

Łukasz Stępień lukasz.stepien at up.krakow.pl
Tue Nov 8 13:31:40 EST 2022


Are you sure ?

[Uniwersytet Pedagogiczny]<http://up.krakow.pl>
[https://files.up.krakow.pl/wizytowka/images_online/kreska.png]
Łukasz T. Stępień
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
[https://files.up.krakow.pl/wizytowka/images_online/koperta.png]    lukasz.stepien at up.krakow.pl<mailto:lukasz.stepien at up.krakow.pl>
[https://files.up.krakow.pl/wizytowka/images_online/telefon.png]    +48 12 662 7854<tel:+48126627854>  <tel:>
[https://files.up.krakow.pl/wizytowka/images_online/ekran.png] www.ltstepien.up.krakow.pl<http://www.ltstepien.up.krakow.pl>

________________________________
Od: FOM <fom-bounces at cs.nyu.edu> w imieniu użytkownika Alexander M Lemberg <sandylemberg at juno.com>
Wysłane: poniedziałek, 7 listopada 2022 03:24
Do: beziau100 at gmail.com <beziau100 at gmail.com>
DW: fom at cs.nyu.edu <fom at cs.nyu.edu>
Temat: Re: Odifreddi: Gödel's proof of the existence of God

It must be wrong, since there is no God.

On Sun, 6 Nov 2022 12:48:35 +0100 jean-yves beziau <beziau100 at gmail.com>
writes:
> Piergiorgio Odifreddi
> https://en.wikipedia.org/wiki/Piergiorgio_Odifreddi
> "Gödel's proof of the existence of God"
> Talk at the Workshop Mathematics and Religion
> organized by Stanislaw Krajewski, University of Warsaw, Poland
> and Fábio Bertato, University of Campinas, Brazil
> within the 3rd World Congress on Logic and Religion, Varanasi,
> India, Nov
> 4-8, 2022
> Slides available here:
> https://sites.google.com/view/wocolor3/mathematics-and-religion
> JYB
> Vice-President of LARA
> https://www.logicandreligion.com/lara


________________________________
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, e-mail: info at up.krakow.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod at up.krakow.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.up.krakow.pl.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/fom/attachments/20221108/2104f40b/attachment-0001.html>


More information about the FOM mailing list